Kaol Denas

Katuari-katuari toro maca ung Kaol Denas u néi saléng witu bahasa Tonsea, ma'an tu déi'pé waya ni'tu u néi saléng, taré pira Kitab. Yo ni'tu um pangento-ngento'en ami pé'ndon ung Kitab wadina toro isaléng witu bahasa Tonsea. Ni'tu um pangento-ngento'en wayata. Bacano. Sa pa'ad mebebaca aki walé toro éndon wi'ay.  Wo kasi'i nena'an un ayat-ayat u déi' pé ni kasampet siniwo, nu ni'tu witu Kitab Kejadian ti'i u cerita ni Yusuf man u siniwo um badina déi' pé, taré pesesiwon.

To view this app offline, click here to open it in a new window. Then, bookmark it or add it to your home screen.

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.